AGROPYRON CRISTATUM (Otlak Ayrığı)

Ürün Özellikleri

Kuraklığa, ağır otlatmaya ve sert iklim şartlarına son derece dayanıklı, çok yıllık ve uzun ömürlü bir yem bitkisidir. Yurdumuzda genellikle susuz alanlarda, hayvanlara kuru ot sağlamak amacıyla yetiştiriciliği yapılmaktadır. Bozulmuş meraların yeniden tesisi için de kullanılabilir. Otlak ayrığı, toprağın üzerinde yumak teşkil ederek büyür. Lezzetli ve besleyici değeri oldukça yüksek olan bir yem bitkisidir.
Kışlık veya yazlık olarak ekilebilmektedir. Mibzerle ekimi kolay olmaktadır.
Otlak ayrığı, ekildiği ilk yıl yavaş geliştiğinden yabancı ot mücadelesine  gereken hassasiyet gösterilmelidir. İkinci yıldan itibaren ise yabancı otları tamamen bastırmaktadır.

Kuru ot için ekilecekse ekim aralığı 50 cm. olmalıdır. Eğer tohum elde etmek için ekim yapılıyorsa 60 – 90 cm. uygundur.
Ekim derinliği, toprak yapısına göre 1,5 – 3 cm arasında değişir.
Dekara atılacak tohum miktarı 1,5 – 2 kg. olmalıdır.
Otlak ayrığının kuru ot verimi, dekarda 150 – 200 kg.  olup, İyi tarlalarda verimi iki katına çıkabilir.