LOLIUM MULTIFLORUM (İtalyan çimi- süt otu)

Ürün Özellikleri

Tek yıllık olarak yetiştirilen süt otunun ekimi Nisan ayında yapılmakta Temmuz başından itibaren hasat edilmektedir senede yaklaşık 3 biçim veren SÜT OTU sulu taban arazilerde yetişmekte olup, içeriğindeki sindirilebilir ham protein miktarının yüksek olması itibariyle özellikle süt hayvancılığı yapan işletmelerin yem rasyonlarında bulunması süt verimini önemli ölçüde artıracaktır.

Enerji ve protein değeri yüksek olan Süt Otu, yeşil ot olarak yedirilebildiği gibi kuru ot veya silajı yapılarak ta değerlendirilebilmektedir.